Relatie

De meeste personen hebben wel eens onenigheden in hun relatie. Wilt u zo vriendelijk zijn om aan te aanduiden in welke mate u en uw partner het al dan niet eens zijn. Omcirkel daartoe het cijfer van uw keuze. 

 1. Financiële regelingen: 5  4  3  2  1  0 .  altijd akkoord-  bijna altijd akkoord-  af en toe niet akkoord-  dikwijls niet akkoord-  bijna nooit akkoord – nooit  akkoord.
 2. Ontspanning: 5  4  3  2  1  0.  altijd akkoord-  bijna altijd akkoord-  af en toe niet akkoord-  dikwijls niet akkoord-  bijna nooit akkoord- nooit  akkoord.
 3. Godsdienstige overtuiging: 5  4  3  2  1  0.  altijd akkoord-  bijna altijd akkoord-  af en toe niet akkoord- dikwijls niet akkoord-  bijna nooit akkoord-  nooit  akkoord.
 4. Tonen van affectie (genegenheid) : 5 4  3  2  1  0. altijd akkoord  bijna altijd akkoord  af en toe niet akkoord  dikwijls niet akkoord  bijna nooit akkoord  nooit  akkoord.                                                                                                                                                                               
 5. Vrienden: 5  4  3  2  1  0. altijd akkoord  bijna altijd akkoord  af en toe niet akkoord  dikwijls niet akkoord  bijna nooit akkoord  nooit  akkoord.                                                                                                                                                                                                      
 6. Seksualiteit: 5  4  3  2  1  0altijd akkoord  bijna altijd akkoord  af en toe niet akkoord  dikwijls niet akkoord  bijna nooit akkoord  nooit  akkoord
 7. Hoe je je volgens de regels moet gedragen: 5  4  3  2  1  0. altijd akkoord  bijna altijd akkoord  af en toe niet akkoord  dikwijls niet akkoord  bijna nooit akkoord  nooit  akkoord.
 8. Levensfilosofie (opvattingen over het leven): 5  4  3  2  1  0. altijd akkoord  bijna altijd akkoord  af en toe niet akkoord  dikwijls niet akkoord  bijna nooit akkoord  nooit  akkoord.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 9. Omgang met ouders en schoonouders : 5  4  3  2  1  0.  altijd akkoord  bijna altijd akkoord  af en toe niet akkoord  dikwijls niet akkoord  bijna nooit akkoord  nooit  akkoord.                                                                                                                                                         
 10. Doelen en dingen die je belangrijk vindt: 5  4  3  2  1  0.  altijd akkoord  bijna altijd akkoord  af en toe niet akkoord  dikwijls niet akkoord  bijna nooit akkoord  nooit  akkoord                                                                                                                                                             
 11. Hoeveelheid tijd die je samen doorbrengt: 5  4  3  2  1  0. altijd akkoord  bijna altijd akkoord  af en toe niet akkoord  dikwijls niet akkoord  bijna nooit akkoord  nooit  akkoord
 12. Belangrijke beslissingen nemen: 5  4  3  2  1  0.  altijd akkoord  bijna altijd akkoord  af en toe niet akkoord  dikwijls niet akkoord  bijna nooit akkoord  nooit  akkoord
 13. Huishoudelijke taken: 5  4  3  2  1  0. altijd akkoord  bijna altijd akkoord  af en toe niet akkoord  dikwijls niet akkoord  bijna nooit akkoord  nooit  akkoord.
 14. Interesses en activiteiten in je vrije tijd: 5  4  3  2  1  0. altijd akkoord  bijna altijd akkoord  af en toe niet akkoord  dikwijls niet akkoord  bijna nooit akkoord  nooit  akkoord.
 15. Beslissingen rond je beroep: 5  4  3  2  1  0. altijd akkoord  bijna altijd akkoord  af en toe niet akkoord  dikwijls niet akkoord  bijna nooit akkoord  nooit  akkoord.
 16. Hoe dikwijls denk je eraan om te scheiden, uit elkaar te gaan of een einde te maken aan je relatie? 0  1  2  3  4  5 . altijd.  bijna altijd.  meer wel dan niet.  af en toe.  zelden nooit.
 17. Hoe dikwijls loopt één van beiden het huis uit na een ruzie?   0  1  2  3  4  5.  altijd  bijna altijd  meer wel dan niet  af en toe  zelden  nooit                                                                                                                              
 18. Hoe dikwijls denk je dat tussen jou en je partner goed gaat? 5  4  3  2  1  0. altijd.  bijna altijd.  meer wel dan niet.  af en toe.  zelden nooit                                                                                                                                     
 19. Heb je vertrouwen in je partner? 5  4  3  2  1  0.  altijd.  bijna altijd.  meer wel dan niet.  af en toe.  zelden nooit                                                                                                                                                                                  
 20. Heb je er ooit spijt van dat je getrouwd bent (of samenwoont)? 0 1  2  3  4  5. altijd.  bijna altijd.  meer wel dan niet.  af en toe.  zelden nooit.                                                                                                                              
 21. Hoe dikwijls kibbelen jullie? 0  1  2  3  4  5.  altijd.  bijna altijd.  meer wel dan niet.  af en toe.  zelden nooit                                                                                                                                                                                         
 22. Hoe dikwijls “werken jullie elkaar op de zenuwen”? 0  1  2  3  4  5. altijd.  bijna altijd.  meer wel dan niet.  af en toe.  zelden nooit.                                                                                                                                                     
 23. Zoen je je partner. 4  3  2  1  0.  elke dag.  bijna elke dag.  af en toe. zelden nooit                                                                                                                                                                                                  
 24. Hebben jullie gemeenschappelijke interesses buitenshuis: 4  3  2  1  0. in  allemaal.  in de meeste.  in  sommige. in zeer weinig.  in geen enkele .                                                                                                                                                         

Geef aan hoe dikwijls de volgende gebeurtenissen plaats vinden tussen jou en je partner! 

 1. Een stimulerende uitwisseling van gedachten . 0  1  2  3  4  5. nooit.  minder dan éénmaal  per maand. één of tweemaal  per maand.  één of tweemaal  per week . éénmaal  per dag . vaker                                                                                                                                                      
 2. Samen lachen: 0  1  2  3  4  5. nooit.  minder dan éénmaal  per maand.  één of tweemaal  per maand.  één of tweemaal  per week.  éénmaal  per dag.  vaker                                                                                                                                                                                                                      
 3. Iets rustig bespreken: 0  1  2  3  4  5. nooit.  minder dan éénmaal  per maand. één of tweemaal  per maand.  één of tweemaal  per week . éénmaal  per dag  vaker                                                                                                                                                                                                       
 4. Samen aan een project werken: 0  1  2  3  4  5 . nooit.  minder dan éénmaal  per maand.  één of tweemaal  per maand . één of tweemaal  per week . éénmaal  per dag.  vaker.      

Over een aantal zaken komen koppels soms overeen maar soms ook niet. Geef voor elk van de onderstaande items aan of dit voor meningsverschillen zorgde in je relatie gedurende de laatste weken? (Duid aan ja of neen).

 1. Te moe zijn voor seks: ja / neen
 2. Geen liefde tonen: ja / neen
 3. De punten op de volgende lijn geven verschillende maten aan van “gelukkig zijn” in je relatie. Het middelste punt (“gelukkig”) wijst op de gemiddelde mate van geluk in de meeste relaties. Omcirkel het punt dat in het algemeen de beste maat van geluk aangeeft binnen jouw relatie. 0  1  2  3  4  5  6  . zeer ongelukkig . nogal ongelukkig.  een beetje ongelukkig . gelukkig . zeer gelukkig.  uiterst gelukkig.  perfect .                                                                                                        
 4. Omcirkel het cijfer voor de bewering die het best weergeeft hoe jij je relatie ziet in de toekomst?
 • Ik wil verschrikkelijk graag dat mijn relatie zal slagen en wil daarvoor tot het uiterste gaan.
 • Ik wil zeer graag dat mijn relatie zal slagen en zal daar al het mogelijke voor doen.
 • Ik wil zeer graag dat mijn relatie zal slagen en zal daar mijn bijdrage toe leveren.
 • Het zou fijn zijn als mijn relatie zou slagen maar ik kan niet meer doen dan ik al doe.
 • (Het zou fijn zijn als het zou slagen maar ik weiger om meer te doen dan ik nu al doe (om de relatie staande te houden).
 • Mijn relatie kan nooit slagen en ik kan niet méér doen om de relatie staande te houden.