Over mij

Zowel mijn professionele als persoonlijke ontwikkeling, waarbij ingrijpende gebeurtenissen in mijn privéleven een belangrijke rol hebben gespeeld, brachten mij tot een stevige verankering van waarden die belangrijk zijn en blijven in mijn leven:

Zelfwaardering – Verbinding – Respect – Humor

Daarnaast heeft mijn werk altijd te maken gehad met luisteren en niét oordelen. Luisteren met 100% echte aandacht, wat vaak maakt dat ik aanvoel wat iemand nodig heeft. Dat zie ik ook als een uitdaging om steeds beter te begrijpen hoe wij als mensen zijn, wat we graag willen om het beste uit onszelf te halen. Ik ben altijd aan het leren, mezelf aan het ontwikkelen.

Ook in mijn privéleven heb ik geleerd en ervaren dat het zoeken naar balans tussen geven en nemen, trouw zijn aan jezelf, het laten zien van je kwetsbaarheid en schaduwkanten, ruimte biedt voor groeimogelijkheden.

Op professioneel gebied heb ik het meeste geleerd tijdens de Opleiding tot Mediator (2002). Toen heb ik echt tot mij laten doordringen en naderhand ook in praktijk gebracht, wat het wil zeggen om niet te oordelen, maar heel goed te luisteren naar anderen en zodoende ook te horen wat een ander echt bedoelt. Het is zo belangrijk om met volledige aandacht te luisteren naar wat iemand zegt.

Counseling

Ik werk als counseler. Als antwoord op de vraag wat dat nou eigenlijk is, maak ik graag een vergelijking tussen het werk van een coach, een counseler en een psycholoog.

De eerste twee hebben een hbo- opleiding achter de rug; de psycholoog heeft een wetenschappelijke studie gedaan en is daarom vaker bezig met het stellen van diagnoses en de psycholoog dient zich te houden aan bepaalde professionele richtlijnen en wetenschap.

Een coach richt zich voornamelijk op problemen van iemand die zich voordoen in het hier en nu en wordt gezocht naar oplossingen richting toekomst.

Een counseler gaat op zoek naar de oorzaak van de problemen die veelal in het verleden liggen. Van daaruit wordt er gezocht naar een oplossing van de problemen waar iemand mee worstelt. De coach en counselor houden zich aan de richtlijnen.

Ik heb de opleiding tot counseler gedaan bij de Academie van Counseling en Coaching (2005). Als een van de weinige counselers werk ik sinds enige tijd ook met IEMT (Integraal Eye Movement Therapy). Dat is een methode voor verandering van ongewenste intense negatieve gevoelens.

IEMT

IEMT werkt direct met het gevoelssysteem. Vanuit een problematisch gevoel in het heden wordt door middel van vragen terug gespoord naar de kern van het probleem. Dit is het moment waarop iemand geleerd heeft zo te voelen of te zijn. Door op deze herinnering oogbewegingen toe te passen, instrueer je het brein om breder te kijken, breder te denken en te voelen met betrekking tot deze herinnering. Op die manier ontstaat er een afstand tot de herinnering, wordt die vager en verdwijnt de emotionele lading. (Zie verder IEMT op de website).

Nieuwe werkwijze 2021

Ik ben relatietherapeut en heb ook aandacht voor  problemen op het gebied van seksualiteit en intimiteit. De visie van mijn praktijk: tegenwoordig hanteer ik een meer bredere kijk op zaken, zodat mensen met allerhande vragen bij mij kunnen komen. Samen kunnen we dan bekijken hoe via counseling en IEMT de ervaren problemen aangepakt kunnen worden.

Dit is de werkwijze die ik vanaf 1 januari 2021 wil hanteren. Verder beperk ik mijn werkzaamheden sinds het jaar 2021 tot enkele dagdelen per week.

Jongeren

Mijn wens is ook IEMT toe te passen bij problemen die jongeren ondervinden. Jonge mensen hebben op dit moment best veel problemen, want het leven is – zeker in deze tijd – complex. Ze hebben nog een heel leven voor zich, hebben nog niet zoveel problematieken ‘gestapeld’, zoals negatieve emoties, nare gevoelens, trauma’s etc. Daarom is de kans dat IEMT een goed resultaat geeft, groot bij jongeren. Daarbij komt dat ik eigenlijk altijd al graag met kinderen en jongeren heb willen werken, maar het is er nooit van gekomen. Ik zie het als een nieuwe uitdaging om daar met ingang van 2021 juist meer aandacht aan te geven.

 

          Lees iets meer ‘ over mij’  in het  interview met Hella van der Wijst..