IEMT is een krachtige methodiek voor het werken met identiteit en gevoelszaken. 

Het is in te zetten voor:  

 • Neutraliseren van steeds terugkerende emoties en gevoelens
 • Stressreductie
 • Verwerking van ingrijpende levenservaringen ( o.a. verlies en trauma)
 • Behandeling van PTSS, angst en depressie
 • Persoonlijke ontwikkeling

Er wordt met de ogen bewogen om de gewenste verandering tot stand te brengen.

De methodiek is ontwikkeld rondom patronen van chroniciteit. Dit zijn patronen die maken dat een gevoelsmatige problematiek blijft voortduren c.q. chronisch wordt. Uit het onderzoek naar deze patronen zijn specifieke behandelwijzen ontstaan voor steeds terugkerende intens negatieve gevoelens, identiteitsbeleving, posttraumatische stress en depressie. IEMT werkt direct met het gevoelssysteem. Vanuit een problematisch gevoel in het heden wordt d.m.v. vragen terug gespoord naar de kern van het probleem. Dit is het moment waarop iemand geleerd heeft zich zo te voelen of te zijn Door de behandeling met IEMT ontstaat meer afstand, de herinnering wordt vager, en de emotionele lading verdwijnt.

Wat kan IEMT voor kinderen en jeugdigen betekenen

Kinderen met angstige emoties kunnen belemmerd worden om voluit te leven. de negatieve emoties krijgen door IEMT een plek en zijn niet meer belangrijk, waardoor het kind weer aan zijn ontwikkeling toekomt.

IEMT is voor kinderen goed te gebruiken bij:

 • Hoog gevoeligheid
 • slecht slapen
 • Angst
 • Overactief
 • Bedplassen
 • Concentratie problemen
 • Emoties niet op een goede manier kunnen uiten
 • Andere gerelateerde angsten zoals: angst om te eten, angst om te praten, angst niet leuk genoeg te zijn, angst het niet goed te doen, veel piekeren etc……

Rationele denkende brein. Neo Cortex

Emotionele verwerking. Limbisch systeem.

Overleving afweermechanisme. Reptielen brein

 

Als kind heb je nog niet het vermogen om gezonde grenzen tussen jezelf en de ander te stellen. Dit komt omdat de NEO CORTEX en daarmee het onderscheidingsvermogen nog niet is volgroeid. Het vermogen om gezonde grenzen te ‘doen’ ontwikkeld zich gedurende de pubertijd en is pas rond 21 jaar aanwezig.  Een kind kan hierdoor alles voelen wat een ouder voelt en leert hierdoor van de ouder om zich op een bepaalde manier te voelen of op een bepaalde manier te zijn.

Ouders doen voor hoe je je hoort te gedragen – hoe je met bepaalde zaken om dient te gaan- hoe je in het leven dient te staan- hoe je zaken oplost. Ze dragen hun eigen angsten en gemoedstoestanden over. Sommige boodschappen geven ze vaker aan je door dan andere boodschappen.  Onbewust wordt daarmee gezegd ‘dit is hoe je je hoort te gedragen, dit is hoe je hoort te zijn ….Je onderbewuste leert dit zonder dat jij er je van bewust bent. Je neemt manieren van zijn over die weer een gevolg zijn van de persoonlijke geschiedenis van jouw ouders.

De volgroeiing van de NEOCORTEX biedt ons de mogelijkheid om te reflecteren en na te denken over hoe je de dingen anders wilt. Bewustwording alleen is echter niet genoeg voor verandering. De geautomatiseerde patronen bepalen nog steeds je gedrag. IEMT kan helpen om deze automatische patronen te doorbreken en meer keuzevrijheid te genereren.

De werking van IEMT

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het brein neuro plastisch is en dat nieuwe verbindingen worden gemaakt wanneer er sprake is van een zintuigelijke waarneming.

IEMT kan helpen om de nare gevoelens te laten verminderen of te laten verdwijnen. IEMT werkt snel en effectief.

Zie het filmpje van Christien over IEMT: www.vanzuthemcoaching.nl/iemtcoaching