Aandacht voor jezelf

Aandacht voor de ander 

Aandacht voor elkaar

Luisteren is horen wat de ander werkelijk bedoelt

Houden van dat doe je samen

 Samen kijken hoe jij je leven kunt verrijken. Leren hoe je in moeilijke omstandigheden jezelf en je relatie in balans houdt.  Hoe ga je om met de dingen die je leven veranderen? Iedereen doet dat op zijn eigen manier.  Hoe zorg je ervoor dat je elkaar dan begrijpt en kunt troosten?

  •  Als je niet meer zo gelukkig bent in je relatie.
  • Als seksualiteit anders verloopt dan je zou willen.
  • Als je behoefte hebt aan meer intimiteit.

Kom je er samen niet uit, ook al heb je alles al geprobeerd, dan wil ik je graag ondersteunen en begeleiden. Ook als je alleen bent. Drie weten meer dan twee of een.

 Praten helpt

Aanraken is verbinden

 Ons karakter heeft ons gevormd en wij erven genen van onze ouders en voorouders. Maar ook de omstandigheden waarin wij zijn opgegroeid zijn essentieel voor onze ontwikkeling en groei. Daarin kunnen wij onbewust vast zitten. We ervaren pijnlijke gebeurtenissen en reageren als volwassene zoals wij als kind in moeilijke omstandigheden reageerden om te overleven. Zoals vechten, vluchten of bevriezen. Als wij ons daar bewust van worden is de innerlijke verandering al begonnen.

We kunnen op een andere manier leren kijken naar moeilijkheden, naar ons leven en de invloed die wij daar zelf op hebben. Door acceptatie van emoties, ook van je schaduwkanten zoals bv boosheid, afkeer of jaloezie waarvoor wij ons meestal schamen, kan er meer tevredenheid ontstaan waardoor je gelukkige momenten kunt koesteren.

En praten helpt daarbij, leren zeggen wat je voelt en denkt, leren luisteren naar de ander zodat je echt hoort wat hij/ zij bedoelt. Inleven in die ander zonder daarbij jezelf te verliezen. Maar ook elkaar aanraken, elkaar  voelen waardoor je meer diepgang ervaart en het zelfvertrouwen kan groeien.

Kernwaarden van mijn praktijk

Citaten van Marcus Aurelius die mij erg aanspreken en waar het in mijn praktijk om gaat.(Marcus Aurelius regeerde van 161 tot 180 over het Romeinse rijk) .

Elk mens is blij met iets anders. Ik ben gelukkig als mijn innerlijke kompas goed functioneert en zich niet afwendt van de mensen en hun lotgevallen, maar alles welwillend bekijkt en elk ding aanvaardt en gebruikt in overeenstemming met zijn waarden”.

“Op het moment dat we begrijpen dat we ertoe doen, dat jij ertoe doet in wat je denkt en in hoe je handelt, in wat voor keuze je maakt, in hoe jij jezelf behandelt. Op het moment dat we begrijpen dat we een druppel water zijn in de Oceaan van het leven, dan begrijp je dat het je verantwoordelijkheid is om een heldere druppel te zijn voor je zelf en voor je medemens. Die helderheid, er te mogen zijn, er toe te doen, maakt je leven en alles wat je doet de moeite waard”.