leer de duivelse dialogen te herkennen

Wilt u alsmaar zoekend blijven?
‘t Goede is zo dichtbij.
Leer slechts het geluk te grijpen,
want het ligt in het bereik.

Johann Wolgang Goethe

Drie duivelse dialogen ( de dialogen die er voor zorgen dat we verwijderen van elkaar)

 1. Zoek de boef.
 2. De protestpolka.
 3. Verstijf en Vlucht                                                                                                                                                                                             EFT (  Emotionally Focused  Therapie) Als onze verbondenheid met onze partner veilig en sterk is kunnen we omgaan met gevoelige en moeilijke momenten. We kunnen ze zelfs gebruiken om onze partner nog dichter bij ons te brengen. Maar als we ons niet veilig en verbonden voelen, zijn die momenten als een vonk in een kurkdroog bos: ze zetten de hele relatie in brand. EFT voor paren in zeven stappen (stappenplan):                                                                                                                                1. Duivelse dialogen leren herkennen                                                                                                                                                             2. De pijnplekken vinden                                                                                                                                                                                          3. Op een crisis terugkijken                                                                                                                                                                                     4. Betrokkenheid en verbondenheid ontwikkelen (houd me vast)                                                                                                                   5. Kwetsuren vergeven                                                                                                                                                                                                        6. De band versterken via seks en aanraking                                                                                                                                                      7. Je liefde levend houdenDuivelse dialogen: Veel stellen zitten vast in “iets wat altijd zo gaat”. Verandering is pas mogelijk als je het patroon ziet. Als je je concentreert op het spel, en niet op de bal. We zitten vast in drie fundamentele patronen als we geen veilige verbinding kunnen maken met onze partner:
  1. “zoek de boef” De bedoeling van “zoek de boef” is zelfbescherming, maar de voornaamste bezigheid is over en weer is aanvallen, beschuldigen en veroordelen. Onze aanval kan een reactie zijn of een preventieve aanval. (niet ik maar jij). Als we een aanval of tegenaanval inzetten, proberen we onze gevoelens opzij te zetten, en na een tijdje kun je die helemaal niet meer vinden. Zonder gevoelens als kompas in het gebied van intieme relaties zijn we echt het spoor bijster. We gaan onze relatie als steeds onbevredigender en onveiliger zien en onze partner als ongevoelig of zelfs gestoord.
  2. “De protestpolka Dit is de meest voorkomende en verstikkende dans in relaties. De voornaamste passen van de Protestpolka roepen een stabiele cirkel in het leven, waarbij elke pas de volgende oproept en versterkt. De ene partner reikt naar de ander, zij het dan op negatieve manier, en de ander doet een stapje achteruit, en dat herhaalt zich keer op keer. De emoties en behoeften die erachter steken zijn de krachtigste op aarde. Hechtingsrelaties zijn de enige banden op deze planeet waar iedere willekeurige reactie altijd nog beter is dan geen reactie! Als we geen emotionele reactie krijgen van onze geliefde moeten we wel protesteren. De Protestpolka is een poging een reactie te ontlokken, een respons die verbondenheid schept en gerust stelt. Aan de oppervlakte is vaak een machtsstrijd zichtbaar maar het zijn de hechtingskwesties die ten grondslag liggen aan het patroon, er is emotionele afstand. Partners moeten zich gaan realiseren dat de ander niet de vijand is en dat wat de ander doet een poging is om verbinding te krijgen.

  Kunnen jullie de hele vicieuze cirkel in beeld krijgen?  Beschrijf hem eens heel eenvoudig door een woord in te vullen in de volgende zin, doe dat samen, ieder om de beurt.

  Naarmate ik meer…………………………….., ga jij meer………………………….., waarop ik dan weer meer………………………………….etc.

  Probeer met elkaar te delen hoe dit patroon het gevoel van veilige verbondenheid in jullie relatie uitholt.

  1. “Verstijf en vlucht Deze paren hullen zich in een dodelijk stilte. Het lijkt alsof er niets meer op het spel staat, alsof niemand meer belang heeft bij de relatie, behalve dat er een voelbare spanning in de lucht hangt en de pijn van beider gezichten is af te lezen. Partners hebben zich teruggetrokken in een bevroren toestand van afweer en ontkenning. Ze zijn allebei alleen nog maar gericht op zelfbescherming en proberen te doen alsof ze niets voelen of nodig hebben. Deze houding komt vaak voort uit de Protestpolka, dat gebeurt op het moment dat de achtervolgende, kritische partner het opgeeft om aandacht te vragen en zich stil gaat houden. Als deze cirkel niet wordt verbroken, zal de agressieve partner gaan rouwen om de relatie en zich vervolgens losmaken en vertrekken. De extreme afstandelijkheid tussen partners is een reactie op het verlies van verbondenheid en het gevoel van onmacht om dat weer te herstellen. Niemand probeert nog iemand te bereiken. Niemand neemt risico. Als het stel zo doorgaat, komt er een moment dat het vertrouwen met geen mogelijkheid hersteld kan worden om de zieltogende relatie nieuw leven in te blazen waardoor deze cyclus het einde van de relatie zal betekenen.

  Waar hebben beide partners in het verleden geleerd om de emotionele verbondenheid te negeren en buiten beschouwing te laten? Van wie heb je dat geleerd?  Op welke momenten voel je je het eenzaamst in je huidige relatie? Kun je de moed opbrengen om de antwoorden op die vragen te delen met je partner? Als je dat aandurft heb je het medicijn in handen tegen afstompen of weglopen voor je hechtingsbehoeften. Kan je partner jou daar op de een of andere manier mee helpen? Kun je je partner vertellen welk sinaal de afstandelijke houding weer in werking stelt?

  Welke van de drie “duivelse dialogen” zijn het meest bedreigend voor jullie relatie? Probeer eens het patroon dat je relatie beheerst samen te vatten door de lege plekken in te vullen in onderstaande beweringen. Maak er dan een verhaal van dat typerend is voor jou en je relatie. Deel dat met je partner.

  Als ik zie/hoor/merk……………………………………………………………………. …………………………………………….……(objectieve waarneming gedrag) Bijvoorbeeld: dat je naar je telefoon kijkt als ik iets vertel. Dan voel ik me………………………………………………………………………….. Bijvoorbeeld: gefrustreerd en gekwetst Omdat ik behoefte heb aan……………………………………………………………. Bijvoorbeeld: waardering en aandacht voor wat ik zeg Ben je bereid om………………………………………………………………………?? Bijvoorbeeld: even naar mijn verhaal te luisteren? Me aan te kijken als we in gesprek zijn?

  Misschien kunnen we elkaar waarschuwen als die “duivelse dialoog” weer is ingezet. Als we die cirkel kunnen onderkennen is dat de eerste stap om de vicieuze cirkel van verlies en verbondenheid te doorbreken.

   Als het jullie eenmaal lukt om die negatieve cirkels te identificeren en in te zien dat jullie er allebei in gevangen zitten, dan ben je zover dat je kunt leren deze te doorbreken.