Recht op Vergetelheid

Indien u gebruik wilt maken van uw recht op vernietiging van uw dossier uit mijn administratie, download dan onderstaande brief:

Brief recht op vergetelheid