Wat is Relatie Counseling

Het bespreekbaar maken van problemen in uw relatie kan moeilijk zijn. Misschien is het nog moeilijker om daar hulp voor te vragen. Als de veilige geborgenheid verstoord raakt, staan de overlevingskansen op het spel.”
Kom je er niet meer uit of gun je jullie relatie een opkikker, laat dan iemand met je meekijken. Het is namelijk  te leren hoe je meer tevreden kunt zijn in je relatie. Het is mijn kwaliteit om u daarmee verder te helpen.

Persoonlijke gesprekken met aandacht voor:

 • Relevante informatie en educatie.
 • Uitwisseling van tips en ideeën.
 • Ondersteunende gesprekken.
 • Creatieve communicatie ( praten over de problematiek op een voor u beiden  prettige manier).
 • Vertrouwen en veiligheid in uw relatie zoals gehoord en gezien worden, respect en acceptatie.

Werkwijze

Wij starten met een intake waarin wij uw hulpvraag helder krijgen, Daarna maken u en ik  een behandelplan, een schatting van de bijeenkomsten en de kosten die dit met zich meebrengt.

Ik besteed aandacht aan:

 • De patronen waarin mensen verwikkeld zijn.
 • Het vinden van emotionele pijn.
 • Terugblikken op crisissituaties.
 • De wijze waarop je vanuit je opvoeding geleerd heb te zijn.
 • De manier waarop je als kind in moeilijke situaties je staande hield.
 • Ontwikkelen van de betrokkenheid naar elkaar toe.
 • Vergeving van pijn en kwetsuren.
 • Intimiteit en seksualiteit.
 • Veilige geborgenheid bij de ander.
 • Dingen die er werkelijk toe doen.
 • Tevreden zijn met jezelf

Overeenkomst

Wij tekenen een overeenkomst waarin wij vastleggen hoe wij met elkaar omgaan, zoals respect, vertrouwen en veiligheid.

Netwerk

Ik geef u Informatie over doorverwijzing naar andere specifieke specialisten, bv:  psycholoog, psychiater, ergotherapeut, gynaecoloog uroloog, bekkenbodemfysiotherapie, verslavingszorg.