De mensen zouden niet zo veel moeten nadenken over wat ze moeten doen; ze zouden veel meer moeten nadenken over wat zij zijn.

Meister Eckhart

Stap 4: houd me vast – betrokkenheid en verbondenheid ontwikkelen 

Ontvankelijkheid en betrokkenheid zijn van vitaal belang in elk stadium van een relatie. Om een veilige band te smeden en te onderhouden, moeten we in staat zijn om even zuiver op onze partner af te stemmen als in het begin. Hoe doen we dat? Door bewust momenten van betrokkenheid en verbondenheid te creëren.

Het is belangrijk dat je leert om positieve patronen te ontwikkelen waarin je je hand uitsteekt naar je partner en je jezelf ontvankelijk opstelt. In feite leer je zo de hechtingstaal te spreken. Het “houd me vast” gesprek is een essentiële brug die de ruimte tussen twee eenzame plekken kan overbruggen.  Als we niet leren om onze partner op een open en authentieke manier onze hechtingsbehoeften te tonen, dan is de kans dat die behoeften  bevredigd worden heel minimaal. We moeten de boodschap luid en duidelijk uitzenden, zodat onze partner die kan opvangen.  Als we ons kwetsbaar voelen, hebben we gemakkelijker toegang tot onze diepste gevoelens en kunnen we gemakkelijker het verlangen naar hechting uiten dat altijd in ons leeft.

 Het vierde gesprek bestaat uit 2 delen:

  1. Waarvoor ben ik het bangst? Bedenk bij deze stap dat jullie bijzonder zijn voor elkaar en jullie proberen een heel bijzondere band te smeden.
  2. Wat heb ik het meest van je nodig? (dit is cruciaal in de therapie. Hier leer je open en helder je behoeften uit te spreken.) De dialoog die daaruit volgt wordt gekenmerkt door de eerder genoemde belangrijke kenmerken: – Toegankelijkheid – Ontvankelijkheid – Betrokkenheid TOB

T.O.B. gesprek

  • Toegankelijkheid: kan ik je bereiken? ( Wil de ander wel openheid)
  • Ontvankelijkheid: kan ik erop vertrouwen dat jij je emotioneel voor mij openstaat? ( worden mijn  emoties serieus genomen)
  • Betrokkenheid : waardoor weet ik dat jij mij in mijn waarde laat en dicht bij mij blijft?     ( blijft er aandacht voor de partner?- emotionele aanwezigheid. )

Is vanuit jouw optiek je partner toegankelijk voor je?                             

1.lk kan makkelijk de aandacht van mijn partner krijgen.                                              Waar/Onwaar

2.Het is makkelijk om een emotionele verbinding met mijn partner te krijgen.         Waar/Onwaar

3.Mijn partner laat me merken dat ik bij hem/haar op de eerste plaats sta.               Waar/Onwaar

4.lk voel me niet alleen of buitengesloten in onze relatie.                                                Waar/Onwaar

5.lk kan mijn diepste gevoelens met mijn partner delen. Hij/zij luistert naar me.     Waar/Onwaar

Is vanuit jouw optiek je partner ontvankelijk voor je?

1.Als ik behoefte heb aan verbondenheid en troost, staat hij/zij voor me klaar.      Waar/Onwaar

2.Mijn partner reageert op signalen dat ik zijn/haar nabijheid nodig heb.               Waar/Onwaar

3.lk weet dat ik op mijn partner kan steunen als ik bang of onzeker ben.                Waar/Onwaar

4.Ook als we ruzie hebben of het niet met elkaar eens zijn, weet ik dat ik

belangrijk ben voor mijn partner en dat we er wel weer uit zullen komen.              Waar/Onwaar

5.Als ik geruststelling nodig heb dat ik belangrijk ben voor mijn partner,

dan kan ik die krijgen.                                                                                                                 Waar/Onwaar

Zijn jullie op een positieve manier emotioneel bij elkaar betrokken?

1.lk voel me heel sterk op mijn gemak dicht bij mijn partner en ik vertrouw

hem/haar.                                                                                                                                       Waar/Onwaar

2.lk kan mijn partner zo goed als alles toevertrouwen.                                                         Waar/Onwaar

3.lk vertrouw erop, ook als we niet samen zijn, dat we met elkaar

in verbinding staan.                                                                                                                      Waar/Onwaar

4.lk weet dat mijn partner geeft om mijn vreugden, pijn en angsten.                                Waar/Onwaar

5.lk voel me veilig genoeg om emotionele risico’s te nemen bij mijn partner.                 Waar/Onwaar