Er zou weinig van mij over blijven als ik alles moest terug geven wat ik aan anderen te danken heb.

Johan Wolfgang von Goethe

Deel 7

Jullie liefde levend houden Onderzoek heeft aangetoond dat stellen de bevrediging en het geluk vasthouden dat ze gecreëerd hebben in de EFT-sessies, zelfs al leiden ze een heel gestrest leven.

Het is daarbij wel noodzakelijk dat er actief gewerkt blijft worden aan de relatie. Als een stel dat niet doet zal de winst waar men  zo hard voor heeft geknokt snel verdampen. TOB-gesprekken zijn de taal van de liefde.

 Nu is het zaak om in verschillende stappen de liefde naar de toekomst te voeren.

  1. Maak een overzicht van de gevarenzones in jullie relatie
  2. Vier de positieve momenten
  3. Bedenk rituelen rond afscheid en thuiskomst in jullie dagelijks leven, waarmee Jullie je band, de wederzijdse steun en je ontvankelijkheid voor elkaar markeren.
  4. Help elkaar om de hechtingsaspecten te onderkennen in steeds terugkerende verschillen van mening en discussies en probeer samen een manier te vinden om die zonder omwegen van hun lading te ontdoen, om zo bewust ruimte te creëren voor emotionele veiligheid en vertrouwen.
  5. Schrijf het verhaal getiteld “onze veerkrachtige relatie”. Dat verhaal beschrijft hoe jullie samen een liefdevolle band hebben gesmeed en hoe jullie die nog steeds versterken.
  6. Schrijf het verhaal “onze liefde in de toekomst”. In dit verhaal geven jullie aan hoe je wilt dat jullie liefdesband er over 5 of 10 jaar uit ziet en hoe je graag zou willen dat je partner je helpt bij het realiseren van dat visioen.

Bindingsrituelen en sleutelmomenten; dit zijn doelbewust vormgegeven handelingen die de band verdiepen: – Regelmatig en heel bewust elkaar knuffelen en kussen – Elkaar brieven schrijven of kleine notities voor elkaar achter laten – Samen deelnemen aan spirituele of andere rituelen  – Elkaar regelmatig bellen of sms-en overdag om gewoon even dag te zeggen en te vragen hoe het met de ander is – Een eigen gezamenlijk ritueel creëren, een moment dat bedoeld is voor onderlinge verbinding en om persoonlijke dingen met elkaar te delen – En tijd afspreken om gewoon samen te zijn – Een vaste avond samen uit gaan, al is het maar eenmaal per maand – Eenmaal per jaar samen naar een cursus, iets nieuws leren, of samen een project ondernemen – Bijzondere dagen als trouwdagen en verjaardagen op een heel persoonlijke manier vormgeven. – Bewust het besluit nemen om mee te leven met de dagelijkse problemen en successen van je partner en deze ook regelmatig erkennen en benoemen – Bij gelegenheden je partner en je relatie in het openbaar erkennen

Uit onderzoek is gebleken dat stellen die leerden emotionele verbinding met elkaar te maken en een veiliger band te scheppen al snel in staat waren om de alledaagse problemen samen op te lossen.

 Het helen van traumatische wonden – de kracht van liefde 

Met een ontvankelijk liefdespartner heb je een veilige basis in de chaos. Samen strijden versterkt de band met onze partner. Een trauma gaat altijd beide partners aan. Partners voelen het venijn en de stress als ze hun geliefde zien vechten met zijn of haar wonden en ze rouwen ook over de verandering in hun relatie.

Om samen trauma’s het hoofd te bieden moet je samen de confrontatie met het trauma aangaan. Een hechte band helpt ons om met trauma’s om te gaan en met de genezing ervan door: – Onze pijn te verzachten en troost te bieden – Ons te helpen moed te houden – Ons ervan te overtuigen dat de “nieuwe” persoon die we geworden zijn nog steeds wordt gewaardeerd en bemind – Ons te helpen zin te verlenen aan wat er is gebeurd

Onze partner moet voor ons een veilige haven zijn en ook een oprechte getuige van onze pijn, om ons ervan te verzekeren dat het niet onze schuld is wat er gebeurd is en dat we geen slappelingen zijn al we ons hulpeloos en verpletterd voelen. Een veilige liefdesrelatie is als een beschermend schild bij de confrontatie met trauma’s en helpt ons bij de genezing.

 De ultieme verbondenheid – liefde als onontdekt gebied

Een liefdevolle verbondenheid geeft ons het betrouwbare netwerk van intimiteit dat ons in staat stelt om het leven aan te kunnen en het goed te leven. En dat geeft ons leven zin. In liefdevolle verbondenheid stroomt het knuffelhormoon oxytocine door het lichaam van partners en brengt een vredige vreugde, het gevoel dat alles goed is met de wereld. Zelfs onze persoonlijke identiteit is een soort van duet met hen die ons het naast staan. Een liefdevolle relatie versterkt ons gevoel van wie we zijn, ons zelfvertrouwen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenvatting: – het is voor ons een absolute noodzaak  dat anderen dicht bij ons komen als we ze roepen en dat ze ons een veilige haven bieden – Er bestaat werkelijk zoiets als emotionele uithongering. Het gevoel van emotioneel in de steek gelaten zijn, afgewezen en aan ons lot overgelaten, veroorzaakt fysieke en emotionele pijn en paniek. – Er zijn maar heel weinig manieren om met pijn om te gaan als aan onze primaire behoefte van verbondenheid niet wordt voldaan.  – Liefde beloont ons met emotioneel evenwicht, rust en stralende vreugde – In liefde en seks bestaan er geen volmaakte prestaties; het gaat om emotionele aanwezigheid.  – Relaties volgen niet eenvoudigweg het patroon van oorzaak en gevolg. Er zijn geen rechte lijnen, alleen maar cirkels die partners samen creëren. We slepen elkaar mee in spiralen van verbinding en verlies van verbinding.  – Emoties vertellen ons precies wat we nodig hebben, mits we ernaar kunnen luisteren en ons erdoor laten leiden.  – We drukken allemaal wel eens op een noodalarm. We verliezen ons evenwicht en vervallen tot angstig claimgedrag of tot gevoelloosheid en vermijdingsdrang. Het geheim schuilt hierin dat we niet in die houding moeten volharden.  Het is voor onze partner te moeilijk om daarin bij ons te komen.  – Sleutelmomenten waarin een emotionele band tot stand komt, als de een de hand uit steekt naar de ander en de ander daarvoor ontvankelijk is, vragen om moed, maar het zijn magische en transformerende ogenblikken – Het vergeven van kwetsuren is essentieel, maar kan alleen maar al de partners hun eigen pijn kunnen aangeven en weten dat hun partner daarvoor open staat en de pijn meevoelt.  – Blijvende hartstocht is heel goed mogelijk in de liefde. Het grillige vuur van de verliefdheid is het begin, een liefdevolle band met wederzijdse afstemming is het doel – Verwaarlozing is dodelijk voor de liefde. Liefde vereist aandacht. Je eigen hechtingsbehoeften kennen en je ontvankelijk openstellen voor die van je partner kan een band smeden “tot de dood ons scheidt” – Alle clichés over liefde – als mensen zich verliefd voelen zijn ze vrijer, vitaler en sterker – zijn meer waar dan we ooit hadden kunnen denken.