Aanpassing praktijkvoering 2023. 

Mede vanwege de Coronamaatregelen heb ik per 1 januari 2021 mijn praktijkvoering aangepast. Deze aanpassing voldoet nog altijd, nu in 2023. Ik beperk de werkzaamheden tot enkele dagdelen per week.  Als  IEMT Advance Practitioner kan ik cliënten ondersteunen bij conflicten in relaties. IEMT is een krachtige methodiek voor het werken met identiteit en gevoelszaken. bv:  het neutraliseren van steeds terugkerende emoties en gevoelens. Op 16 september 2020 heb ik het certificaat Advance IEMT Practitioner behaald.

  • Bij  individuele problemen en/of problemen in relaties maak ik met mijn clienten een afspraak samen.  Daarna kunnen wij ( in overleg) IEMT inzetten en een   afspraak apart maken. IEMT kan mogelijk oplossingen bieden in stress en rondom patronen van chroniciteit. Dit zijn patronen die maken dat een gevoelsmatige problematiek voortduurt c.q. chronisch wordt. Ik ondersteun u met  communicatie naar elkaar toe en naar anderen die belangrijk voor u zijn b.v. familie of  collega’s in uw werk.
  • IEMT is ook in te zetten voor jongeren met angstige emoties die belemmerd werken om voluit te leven.

Ik ben gestopt met mijn werk als counselor op het gebied van seksuologie en relaties zoals ik het de laatste 10 jaar gedaan heb. Een grote verandering die nu gefocust is op IEMT. Wat IEMt precies inhoud kunt u lezen in het hoofdstukje op mijn website.