Er zijn twee dingen om geluk te voelen: ” erbij horen”  & “er toe doen”.

                         

Counseling.  

Counseling is een laagdrempelige vorm van psychologische hulpverlening die voornamelijk wordt toegepast bij mensen met een gezonde emotionele basis en tijdelijk vastgelopen zijn. Er kan een onderliggend probleem (chronisch) aan ten grondslag liggen.  Counseling kenmerkt zich voornamelijk door innerlijke reflectie en groei van de cliënt, door het verkrijgen van inzichten in het eigen denken, voelen, handelen en beleven.

De taak van de counselor                                                                                                                                                                             Een counselor heeft geen oordeel, maar biedt de cliënt gelegenheid zijn of haar gevoelens en herinneringen verder te onderzoeken. Tevens tot inzicht te komen wat er precies ten grondslag ligt aan het probleem. De taak bestaat uit het scheppen van mogelijkheden en wegen te zoeken, te ontdekken en te verduidelijken die leiden naar een meer bevredigend en zinvol leven. Counseling is ontwikkeld vanuit de behoefte van mensen om meer begrip en duidelijkheid te krijgen in wie ze zijn en waarom ze dingen doen zoals ze doen. De counselor zal de cliënt aanmoedigen en helpen gevoelens te verwoorden. Door inzichten kunnen nieuwe patronen ontstaan die in het heden beter passen dan de oude patronen. Hierdoor kunnen clienten anders met de dingen om gaan,  tevreden, dankbaar, meer zichzelf zijn en weer het gevoel krijgen: ” Ik doe ertoe, ik hoor erbij.”

Waarvoor helpt counseling?
Counseling kan helpen bij emotionele problemen, stress, relatieproblemen, problemen op het gebied van seksualiteit en intimiteit, geen beslissing kunnen nemen, bij levensloop- en carrièreplanning, bij het vinden van een levensdoel, het overwinnen van angsten, trauma’s , van eenzaamheid, van examenvrees, leermoeilijkheden, vage lichamelijke of geestelijke klachten, verwerking van verlies, ondersteuning bij chronische en ongeneeslijke ziekten, ondersteuning voor de naasten van een patiënt, bij moeilijkheden met andere mensen en uw eigen weg leren vinden.

Wanneer counseling?

Voorkomen is beter dan genezen. Helaas vragen mensen vaak te laat om hulp. Ze hebben al jarenlang een slepend probleem, wat alleen maar erger is geworden door onjuiste beslissingen. Vraag je in een eerder stadium hulp, dan bespaar je ten eerste jarenlange zorgen, verdriet, pijn, angst, onzekerheid en ten tweede is het makkelijker om het probleem op te lossen.

Mensen raken niet verstoord door de dingen die gebeuren, maar door de manier waarop ze ernaar kijken.’ (Epicetes)