Aanpassing praktijkvoering tijdens Coronacrisis

Mede vanwege de Coronamaatregelen heb ik per 1 januari 2021 mijn praktijkvoering enigszins aangepast. Ik beperk de werkzaamheden tot enkele dagdelen per week en als counselor- IEMT praktitioner  richt ik mij meer op relatie en intimiteit vragen waar bij  ik IEMT indien mogelijk inzet. (zie info website). Op 16 september 2020 heb ik het certificaat Advance IEMT Practitioner behaald.

Om besmetting met of verspreiding van het Coronavirus te voorkomen, gelden de volgende maatregelen:

  • Uitgangspunt is het voorkomen van fysiek contact met cliënten of derden waardoor overdracht van het coronavirus zo veel mogelijk wordt vermeden.
  • Gebruik van ontsmettingsmiddelen tijdens persoonlijk contact voor mijzelf en bezoekers van de praktijk.
  • De toegang tot de praktijk tot een minimum beperken, hoogstens tijdens crisissituaties persoonlijk contact waarbij de afstand ongeveer 2 meter moet zijn (advies RIVM).
  • Intakegesprekken, gesprekssessies met cliënten of andere communicatiedoeleinden kunnen via telefooncontact plaatsvinden.
    .
    Hoewel vervelend verzoek ik cliënten dringend deze regels te respecteren.