Home

Slide background

“Aandacht voor jezelf

Aandacht voor elkaar”

Counseling met

Aandacht voor de ander

Slide background

Counseling

Een registercounselor met ervaring

Slide background

"Luisteren is horen wat de
      ander werkelijk bedoelt"

Slide background

Luciushof

Praktijk in Heerlen

Aandacht -  Ervaring- Werkwijze

Ieder mens functioneert beter in verbinding met een geliefde die emotioneel open en nabij is. In de veilige aanwezigheid van een partner of een geliefde kunnen we meer aan! In een relatie lopen de (negatieve) emoties vaak hoog op. Dat is lastig, maar ook begrijpelijk want de ander is zo belangrijk dat je die niet kwijt wilt raken. In EFT gebruiken we de emoties als ingang om elkaar te begrijpen. Onder de boosheid zit vaak veel pijn. Pas als je kunt zeggen wat jou pijn doet of waar je behoeften liggen kan de ander iets voor je betekenen. De ander kan troost geven, steun of geruststelling, maar dat kan pas als je niet alleen maar boos bent, maar juist je kwetsbare gevoelens durft te tonen.

Aandacht

Praten helpt

Samen met cliënten wil ik op zoek gaan naar welke verbinding ze met elkaar willen behouden. Toekomst gericht oplossingen zoeken die leiden naar een prettig en zinvol leven. Samen  kijken naar behoeften, verlangens en wensen. Onvoorwaardelijk en zonder oordeel. Of het nu over een werkprobleem gaat of een privé probleem als het niet meer bespreekbaar is groeien mensen uit elkaar en raken ze uit verbinding met alle gevolgen van dien.

Luisteren is horen wat de ander werkelijk bedoelt.’ Het is een van mijn uitspraken. Maar ook ‘Houden van, dat doe je samen.’ Wijsheden die ik als counselor graag meegeef aan de cliënten die mijn praktijk bezoeken.

Maar ik besef als geen ander dat het niet zo eenvoudig is om beiden adviezen voortdurend voor de volle honderd procent na te volgen. Geen enkele relatie verloopt rimpelloos, er is altijd wel eens wat. Vaak vertonen zich barstjes en zelfs scheuren op momenten dat partners juist een nieuw evenwicht moeten zoeken. Een aantal willekeurige voorbeelden zijn: de geboorte van kinderen, werkloosheid, geldproblemen, problemen met intimiteit, burn-out, pensioen en bv sleur. Alle oorzaken van onderlinge verwijdering hebben niet zelden één ding gemeen: miscommunicatie.

Paniek
“Als mensen merken dat ze de emotionele binding met elkaar dreigen te verliezen, maakt dat angstig en soms zelfs paniekerig. Dan doen ze het tegenovergestelde van wat ze willen. Dan gaan ze elkaar de schuld geven, schreeuwen, schelden of negeren elkaar.Terwijl ze aleen maar uit zijn op erkenning, waardering, begrip en liefde.” Dergelijke ruzies lopen uit de hand of zelfs - omgekeerd – luiden het grote zwijgen in.

In sommige gevallen leidt dat tot een definitieve breuk. Maar tegenwoordig kiest een meerderheid van de stellen gelukkig voor een tweede kans. Zij gunnen de relatie bij wijze van spreken een doorstart. Dat ze daar professionele hulp voor moeten inschakelen, accepteren ze. En zo eenvoudig is dat niet, want cliënten  weten dat ze dan echt gaan praten over moeilijke onderwerpen.  Ik begrijp hun angst en de schaamte volkomen. De eerste stap is het moeilijkst, daarna als er wederzijds vertrouwen is opgebouwd valt het reuze mee,  merk ik in de praktijk.  Ik ben geen scheidsrechter maar meer een dirigent “Mensen mogen elkaar  de waarheid vertellen, maar er gelden ook afspraken. Betrokken, ontvankelijk en toegankelijk willen zijn naar elkaar toe. Elkaar niet in de rede vallen. Als de één aan het woord is, dan luistert de ander zonder wat te zeggen. Ik kies geen partij, laat ze allebei in hun waarde.”

Seksualiteit en Intimitiet
Hoewel de media anno nu niet bepaald terughoudend zijn met informatie over seks en seksualiteit, rust op het bespreken van problemen op dat vlak nog steeds een taboe.  Voor alleenstaanden en relaties kan dat fataal zijn. “Als de seks in het gedrang komt, gaat ook de intimiteit snel verloren. Warmte en genegenheid zijn noodzakelijk om zowel lichamelijk als geestelijk prettig te kunnen leven. Open gesprekken, eerlijk de dialoog met elkaar aangaan,  leren luisteren , elkaar  opnieuw aanraken, knuffelen ,  massage oefeningen en huiswerkopdrachten kunnen gevoelens van schaamte en machteloosheid wegnemen zodat mensen zich weer emotioneel verbonden gaan voelen.  Zo ontstaan nieuwe patronen en kunnen oude patronen worden verbroken. Dan is de oplossing dichterbij dan de meeste mensen denken, is mijn praktijkervaring. Is het probleem van lichamelijke aard dan verwijs ik cliënten door naar de uroloog of gynaecoloog.

Ervaring

In 2009 heb ik aan de wieg gestaan van de poli seksuologie in het Atrium MC nu Zuyderland ziekenhuis. Tot januari 2013 ben ik hierbij werkzaam geweest als counselor met aantekening seksuologie NVVS. Hier heb ik mijn aandachtsveld uitgebreid en behandelde ik seksuele problemen bij mannen en vrouwen, oud en jong ziek of gezond. 14 jaar ben ik vertrouwenspersoon geweest in het ziekenhuis en werd vervolgens als mediator aangesteld. Ik heb geleerd te luisteren naar wensen, verlangens en behoeften en voor mij is seksualiteit en intimiteit  een van onze basisbehoeften. Mijn studies relatietherapie, seksuologie en mediation,  een mooie combinatie in mijn werk.

Ik heb korte lijnen naar verwijzingsmogelijkheden, zoals  de psycholoog, uroloog, gynaecoloog en bekkenbodem-therapeut. Ook maak ik deel uit van een groot netwerk van collegae met verschillende achtergronden, waardoor wij samen een ruime ervaring hebben op zeer diverse terreinen. Kwaliteitsbewaking staat hoog in mijn vaandel door regelmatige intervisie (dus kritische reflectie op mijn werk) en voortdurende bijscholing.

Werkwijze

Het bespreekbaar maken van relatieproblemen en seksuele problemen kan moeilijk zijn. Wellicht is het nog moeilijker om daar een vervolg aan te geven. Het is mijn kwaliteit om u met deze problematiek verder te helpen.

Wij starten met een intake waarin wij uw hulpvraag helder krijgen. Daarna maken u en ik  een behandelplan, een schatting van de bijeenkomsten die wij nodig denken te hebben en de kosten die dit met zich meebrengt.

Overeenkomst
Wij tekenen een overeenkomst waarin wij vastleggen hoe wij met elkaar omgaan, zoals respect, vertrouwen en veiligheid.

De bijeenkomsten bestaan uit persoonlijke gesprekken waarin aandacht is voor:
De patronen waarin mensen verwikkeld zijn.
Het vinden van emotionele pijn.
Terugblikken op crisissituaties.
Ontwikkelen van de betrokkenheid naar elkaar toe.
Vergeving van pijn en kwetsuren.                                                                                                                                                                                                                    Waarden en normen van Seksualiteit en Intimiteit.
Omgaan met de verschillen.
Veilige geborgenheid bij de ander.
Dingen die er werkelijk toe doen.
Creatieve communicatie ( praten over de problematiek op een voor u beiden prettige manier).
Vertrouwen en tevredenheid in uw relatie waarin ze ja zeggen tegen toegankelijk, ontvankelijk en betrokkenheid.
Diepste verlangens zoals: gehoord en gezien worden.
De ander het beste van je ziet,  je  accepteert en het verlangen tevreden  te  zijn met jezelf.

Familiesysteem
Ieder mens maakt deel uit van een familiesysteem. Een systeem dat hoewel vaak onbewust, in verbondenheid met elkaar leeft en of werkt. Mensen kunnen zich hierin vrij en verbonden voelen maar ook gevangen raken. Systemisch Werk analyseert de posities die mensen in een systeem innemen en maakt veranderingen daarbinnen mogelijk. Mijn manier van werken is systeemgericht.

Netwerk
Ik geef  Informatie over doorverwijzing andere specialisten zoals bv : maatschappelijk werk, uroloog, gynaecoloog, ergotherapeut en bekkenbodemfysiotherapeut.